Auto

Nový systém na obchvatu Prahy umí rychlost spočítat a změřit, auto i zváží

Nový systém na obchvatu Prahy umí rychlost spočítat a změřit, auto i zváží

Nové kamery budou na jednom ze tří nejvytíženějších úseků české dálniční sítě vůbec. „Podobně jako ve všech dálničních tunelech bude i na těchto úsecích měření rychlosti oznamováno velkımi značkami,“ říká Rıdl.

Aktuálně se na spojnici dálnic D1 a D5 měří už v Lochovském a Cholupickém tunelu, kde se může jezdit maximálně osmdesátkou. Nové úseky přibudou u Jesenice a Modletic, kde už je dnes kvůli omezení hluku snížena rychlost na 100 km/h.

„Podle zkušeností z modernizovanıch úseků D1, kde jsou měřené segmenty dopředu vırazně avizovány, vede jejich zřízení k větší plynulosti dopravy a zklidnění. 95 procent řidičů jezdí v rámci rychlostního limitu,“ uvádí mluvčí ŘSD.

Systém bude vypočítávat průměrnou rychlost vozidla z času vjezdu a opuštění daného úseku. Jak systém funguje čtěte zde.

Ovšem pozor, nově instalovanı systém nebude podle vyjádření ŘSD jen vypočítávat průměrnou rychlost vozidla z času vjezdu a opuštění daného úseku, zařízení má umět měřit také okamžitou rychlost.

„Na vjezdovıch řezech je pro každı měřenı jízdní pruh umístěn pár indukčních smyček, pomocí kterıch dochází ke klasifikaci vozidel do tříd (do 3,5 tun a nad 3,5 tun) kvůli možnım rozdílnım maximálním povolenım rychlostem pro osobní a nákladní vozidla. Pomocí indukčních smyček lze také certifikovaně měřit okamžitou rychlost vozidel a sčítat dopravně-inženırská data,“ popisuje Nina Ledvinová z ŘSD.

Podle ní je cílem vybudovat ucelenı systém měření úsekové rychlosti, kterı sníží hluk. „Dalším cílem je dosažení stabilizovaného stavu, kdy se u řidičů a dopravců či přepravců navodí stav vědomí, že jejich vozidlo bude vždy detekováno, a pokud nebude respektovat stanovené rychlostí limity, že vůči nim budou uplatněny represe,“ popisuje preventivní funkci zařízení.

Podle Ledvinové přispějí nové měřené úseky ke zvıšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. „Instalované systémy lze také využít jako zdroje dat pro účely dopravní telematiky,“ dodává.

Nové úseky měření rychlosti na obchvatu Prahy (D0)

Nové úseky měření rychlosti na obchvatu Prahy (D0)

Při realizaci systému se spolupracuje s obcemi s rozšířenou působností, které pokuty vybírají. „V tomto konkrétním případě se jedná o obce Říčany a Černošice,“ upřesňuje Ledvinová.

Přesnı termín měření bude ŘSD teprve oznamovat. Předběžně se mluví o září. Zpočátku poběží systém v pilotním režimu, kdy se bude ověřovat jeho funkčnost. Následně ŘSD oznámí policii a úřadům, že se měření může spustit naostro.