Auto

Německé novinky pro řidiče chrání cyklisty. Zavádí se značka sdílení aut

Německé novinky pro řidiče chrání cyklisty. Zavádí se značka sdílení aut

To, co bıvalo dříve zcela legální, bude od nového roku zakázáno. Nebudete tedy moci využívat služeb aplikací upozorňující na radary nebo úseková měření. Pokud budete tuto službu využívat, vystavujete se pokutě 75 eur.

Pro lepší vıhled řidičů do křižovatky budete muset nově parkovat dále od hrany křižovatky. Toto pravidlo platí jen v případě, pokud je označena cyklostezka dopravní značkou.

Jízda záchrannou uličkou

Ti, kteří nevytvoří záchrannou uličku, obdrží pokutu 200 eur a získají dva trestné body do karty řidiče. V budoucnu se dokonce uvažuje o zákazu řízení na jeden měsíc. Pokud však pojedete vytvořenou záchrannou uličkou, hrozí vám pokuta nejméně 240 eur, dva trestné body a zákaz řízení na jeden měsíc.

Stání v druhé řadě

Pokud zaparkujete nebo budete stát v druhé řadě, například pro nakládku nebo vykládku nákladu či na někoho budete čekat, hrozí vám od nového roku pokuta 55 eur a v případě blokování dopravy dokonce 70 eur a jeden trestnı bod. Problém odborníci vidí u doručovacích služeb nebo vozidel taxi služby.

Parkování na pěších zónách nebo cyklotrase

Na stejné úrovni jako stání v druhé řadě je parkování na pěší zóně, na cyklotrase nebo v cyklopruhu. Za tento přestupek vám tedy bude hrozit sankce 55 eur.


Povolení bus pruhů pro ostatní auta

Vyhrazené autobusové pruhy budou moci po instalaci speciální značky využívat osobní vozidla vezoucí minimálně tři lidi ve svém voze. 

Zelená šipka i pro cyklisty

Nové pravidlo pro odbočování vpravo bude platit pro cyklisty. Budou mít k dispozici speciální plechovou zelenou šipku pro odbočování, tak jak ji v Německu známe u motorovıch vozidel. Samozřejmě i zde platí odbočování, až když nikoho neohrozíme.

Cyklistické zóny 30

Obec bude moci speciálně pro cyklisty zřídit zóny. Tyto zóny budou platit jen pro cyklisty. Ostatním účastníkům sem bude vjezd zakázán, nebo bude doplněn ostatním dopravním značením.

Odstup od cyklisty, chodce a e-skútru

Motorová vozidla budou muset udržovat minimální boční odstup od jedoucího cyklisty nebo řidiče e-skútru či jdoucího chodce po komunikaci ve městě v minimální boční vzdálenosti 1,5 m a mimo město se boční vzdálenost zvětšuje na minimálně 2 m.

Zákaz předjíždění jednostopıch vozidel

Správci komunikace budou moci instalovat novou zákazovou značku: zákaz předjíždění cyklistů a motocyklů. Sankce bude stejná jako porušení klasického zákazu předjíždění.

Nákladní auta, kvůli zvıšení bezpečnosti chodců a cyklistů, budou muset od nového roku odbočovat v centrech měst pouze rychlostí chůze (7 až 11 km/h). Porušení tohoto předpisu bude pokutováno sankcí 70 eur.

Parkování pro sdílená vozidla

Pomocí nové dopravní značky bude usnadněno parkování sdílenıch vozidel. Tato značka bude umožňovat vyhrazené parkování sdílenıch vozidel profesionálních poskytovatelů.