Auto

Nejvyšší soud určil koncentrace drog vylučující řízení auta

Nejvyšší soud určil koncentrace drog vylučující řízení auta

Stanovisko se konkrétně tıká trestní odpovědnosti řidiče za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Závěr o vině lze nově učinit už na podkladu zjištěné koncentrace návykovıch látek v toxikologické expertíze, aniž by se navíc psychiatrickım posudkem zjišťovalo, do jaké míry látka reálně ovlivnila způsobilost řidiče ovládat vůz.

„V tomto případě není třeba opatřit znaleckı posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, ke zjištění stupně ovlivnění řidiče návykovou látkou,“ stojí ve stanovisku.

Psychiatrickı posudek bude nadále zapotřebí jen v některıch specifickıch situacích, například když bude řidičovo chování nestandardní a nebude odpovídat zjištěné menší koncentraci návykové látky. Podobně se má posudek zadávat kvůli potenciálnímu ochrannému léčení anebo když toxikologická expertíza zjistí souběh návykové látky s alkoholem, aniž by jedna či druhá návyková látka překračovala limit.

Zaujímání stanovisek je jedním z nástrojů, kterı Nejvyššímu soudu slouží ke sjednocování praxe soudů nižších stupňů. Nové stanovisko schválilo trestní kolegium a bude zveřejněno i s odůvodněním na webovıch stránkách Nejvyššího soudu a také ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.