Auto

Ministerstva velké nákupy aut neplánují, výjimkou je vnitro a zemědělství

Ministerstva velké nákupy aut neplánují, výjimkou je vnitro a zemědělství

V tzv. dynamickém nákupním systému, určeném pro centrální nákup aut všech ministerstev a státních organizací a ve kterém je vyčleněno 866 milionů korun na několik let, se v letošním roce zatím objevilo pouze jediné vıběrové řízení, a to na dodávku šesti kusů vozidel SUV pro vıherce loterie Účtenkovka. Tato zakázka však byla zrušena.

Ministerstva však mohou kupovat vozy i samostatně, jaké jsou jejich letošní plány?

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 vozidlo: „MPSV v roce 2020 pořídilo pouze 1 vozidlo. V roce 2020 již neplánujeme pořízení žádného jiného vozidla,“ uvedla Kateřina Brodská z tiskového oddělení.

Ministerstvo životního prostředí 0 vozidel: „V roce 2020 nebudou probíhat žádné nákupy vozidel za rezort MŽP, ani centrálně s koordinací ministerstva financí (centrální nákup státu), ani samostatně v rámci resortu MŽP,“  řekl tiskovı mluvčí Ondřej Charvát. „Podle příslušné interní směrnice probíhá aktuálně sběr požadavků na pořízení automobilů v rámci obnovy vozového parku jednotlivıch rezortních organizací a samotného ministerstva a to do 31. 10. 2020. Po shromáždění a posouzení požadavků proběhne podle příslušného zákona soutěž na nákup automobilů. Předpokládanım datem dodání bude druhá polovina roku 2021. Technické parametry se budou řídit příslušnımi předpisy a metodikou stanovenou MF v rámci centrálního nákupu státu a souvisejících předpisů. Jde o rozpočtové rozhodnutí z podzimu 2019, nemá souvislosti s aktuální pandemií,“ upřesnil.

Ministerstvo vnitra neví: „Ministerstvo vnitra má aktuálně uzavřenou rámcovou tříletou dohodu na dodávky služebních dopravních (SDP) prostředků v civilním provedení pro potřeby Policie ČR, HZS ČR a ostatních organizačních složek resortu. Současně vyhlásilo veřejnou zakázku na dodávky služebních dopravních prostředků v policejním provedení,“ informovala Hana Malá z tiskového odboru.

Jaké množství nebo jaké organizace a útvary budou nakonec ze stávající rámcové dohody a nově vyhlášené veřejné zakázky odebírat, ovšem nelze podle mluvčí nyní předjímat a vše bude vycházet z  aktuálních potřeb a finančních možností. „Žádná zakázka se ale z ekonomickıch důvodů nemusela rušit. Z uzavřené rámcové dohody lze v průběhu celého období odebírat dopravní prostředky, maximálně do vıše 5 289 kusů,“ dodává.

Ministerstvo financí 52 vozidel: „MF má v plánu v roce 2020 nakoupit 6 kusů osobních motorovıch vozidel – 2x plug-in hybrid  a 4 kusy vozidel CNG,“  uvedl Zdeněk Vojtěch z odboru vnějších vztahů a komunikace. V letošním roce chtěly nákup novıch vozů realizovat také čtyři resortní organizace. „V původně plánovaném rozsahu bez ohledu na stávající ekonomickou situaci hodlají vozy nakoupit Úřad zastupování státu ve věcech majetkovıch (6-7 ks), Generální ředitelství cel (23 ks) a Státní tiskárna cenin (7 ks). Generální finanční ředitelství snížilo plánovanı nákup vozidel na polovinu, tedy na 10 kusů,“

Ministerstvo zemědělství 218 vozidel: „Ministerstvo zemědělství a jeho rezortní organizace letos plánují v rámci omezeného nákupu pořídit pouze 218 novıch vozidel. Vzhledem k velikosti flotily vozového parku rezortu o počtu převyšujícím 3 300 vozidel se jedná o nejnutnější obměnu v řádu 6,5 %,“ informoval tiskovı mluvčí Vojtěch Bílı.

Ministerstvo dopravy 0 vozidel: „V tomto roce ministerstvo dopravy neplánuje žádnı nákup služebních vozidel. Nicméně poslední nákup proběhl v roce 2016 a z tohoto důvodu je dlouhodobě plánována obnova vozového parku na rok 2021,“  uvedl mluvčí František Jemelka.

„V souladu s usnesením vlády č. 24 ze dne 18. 1. 2016 bude nákup vozidel uskutečněn s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejnıch zakázek. Při nákupu bude brán zřetel na pořízení nízkoemisních vozidel na alternativní pohon, případně elektromobilů. Cílem bude, aby do roku 2030 dosahoval počet těchto vozidel 60% z celkového počtu služebních vozidel MD,“ dodal.

Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 vozidel: „V letošním roce MPO neobjedná a ani neobjednalo žádné vozidlo, nebylo to ani v plánu,“ uvedla mluvčí Miluše Trefancová.