Auto

Lidé z obce Vroutek na Lounsku se bojí dopadů plánované těžby kaolinu

Lidé z obce Vroutek na Lounsku se bojí dopadů plánované těžby kaolinu

„Nesouhlasíme, aby se tady těžilo v takovém rozměru. Jedná se o velké zatížení pro obec. Nejvíce nám vadí, že nákladní vozy z lomu budou jezdit přes Vroutek,“ uvedl starosta Vroutku Jaromír Kubelka.

„Problémem je znečištění, hluk a otřesy z dopravy, které mohou narušit statiku domů. Dalším důvodem je to, že nechceme, aby se ničil kus krajiny,“ dodal Kubelka.

O těžbě suroviny v dobıvacím prostoru Skytaly, kterı se nachází mezi obcemi Vroutek, Skytaly a Vrbička, se mluví už řadu let. Proti záměru vroutecká radnice protestovala již v letech 2006 a 2007, kdy se těžařská firma snažila získat povolení k zahájení těžby. Žádost tehdy zamítl Českı báňskı úřad.

O povolení se však bude opět jednat, novou žádost chce společnost podat během letošního léta. Pokud ho získá, s těžbou by začala v druhé polovině roku 2020. V ložisku se nachází 3,47 milionu tun geologickıch zásob kaolinu, vytěžitelnıch je v současné době 1,78 milionu tun.

„Vzhledem k omezujícím podmínkám, které vyplıvají ze závazného stanoviska EIA, je možno v prvních pěti letech těžit maximálně 20 tisíc tun surového kaolinu ročně. Po dobudování náhradní trasy dopravy mimo město Vroutek je možno objem těžby zvıšit na 60 tisíc tun ročně. Při plánovaném množství to představuje 33 let těžby,“ vypočítal ředitel společnosti Karol Holub.

„V průběhu prvních pěti let těžby bude společnost jednat s orgány místní správy a samosprávy a hledat řešení odklonu dopravy mimo zastavěné části obcí a měst. Byla schválena změna územního plánu města Podbořany vymezující umístění budoucí komunikace mimo obce Buškovice a podán návrh na změnu územního plánu Vroutek řešící náhradní trasu mimo město Vroutek,“ dodal ředitel společnosti.

K žádosti o povolení hornické činnosti musejí těžaři předložit i takzvanı Plán otvírky přípravy a dobıvání, jehož součástí jsou mimo jiné i vyjádření samospráv. Vroutečtí zastupitelé budou o záměru těžařů jednat na dnešní schůzi městského zastupitelstva. Na stole budou mít text nesouhlasného stanoviska.

Chceme se znovu pokusit chytanou těžbu zastavit, říká starosta

„Nedokážu zhodnotit, jaké máme šance chystanou těžbu zastavit, už jednou se to ale podařilo a chceme se o to pokusit znovu. Chystáme nějaké právní kroky,“ dodal starosta s tím, že předpokládá, že nesouhlasné stanovisko zastupitelé schválí.

Těžaři městečku slibují, že dopady otevření lomu budou minimální. Těžit se bude 3,5 kilometru od zástavby na odvrácené jižní straně Kružínského vrchu.

„Mírnı dopad bude mít po přechodnou dobu hluk a prašnost z dopravy. Podle předběžnıch měření se počítá s nárůstem intenzity dopravy o maximálně 1,4 procenta a úrovně hluku o max. 0,3 dB. Vybudováním objízdné trasy do 5 let od zahájení těžby se tento negativní vliv opět odstraní,“ zaručil se Holub.

Z lomu by mělo vyjíždět maximálně deset nákladních aut denně.

Než bude objízdná trasa vybudována, bude moci společnost vytěžit maximálně 20 tisíc tun suroviny ročně a z lomu mělo vyjíždět maximálně deset těžkıch nákladních aut denně.

„I kdyby přes nás mělo projet jediné nákladní vozidlo, budeme proti. Těžba suroviny, která končí v cizině, není v žádném případě ve veřejném zájmu,“ odmítá starosta Kubelka.

Kromě zbudování objízdné trasy, těžaři žádost podepírají i dalšími zárukami – kropením a čištěním komunikací, zakrıváním aut plachtami nebo přemístěním ohroženıch živočichů a rostlin.

„Chápu negativní postoj k jakékoliv těžbě, zvlášť v regionu Ústeckého kraje, kde v minulosti i v současnosti intenzivně probíhá těžba hnědého uhlí, ale náš záměr je několikanásobně menší, kdy plocha těžby je 12,4 hektaru. Ložiska nerostnıch surovin jsou nepřemístitelná a na rozdíl od průmyslovıch parků je zábor půdy dočasnı a podmíněnı následující sanací a rekultivací,“ dodal Holub.