Auto

Kvalita pohonných hmot v Česku? ČOI si proklepla prodejce. Zde jsou výsledky

Kvalita pohonných hmot v Česku? ČOI si proklepla prodejce. Zde jsou výsledky

"V porovnání vısledků s rokem 2018 bylo v roce 2019 zaznamenáno vırazné zlepšení jakosti u vzorků automobilovıch benzinů, a to ze 1,9 procenta na 0,3 procenta. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty (z 0,7 procenta na jedno procento), zkapalněného ropného plynu LPG pro pohon (z nuly na 0,3 procenta) a etanolu E85 (z nuly na deset procent). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky stlačeného zemního plynu CNG," uvedl Fröhlich.

Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonnıch hmot, a to čtyři, byly zjištěny v únoru a listopadu. V dubnu, červenci a srpnu nebylo porušení právních předpisů zjištěno. "V ostatních měsících roku 2019 se počty nevyhovujících vzorků pohybovaly od jednoho do tří vzorků," sdělil mluvčí.

Čtěte také:

  • img-responsive

    Ford Mustang Mach-E, Amerika si musí počkat, přednost dostala Evropa

Nejvíce ČOI loni kontrolovala motorovou naftu - z 1308 odebranıch vzorků nevyhovělo 13, z toho deset vzorků bylo nevyhovujících v ukazateli bodu vzplanutí. "Je pravděpodobné, že nevyhovující vısledek je způsoben nedodržováním provozních pravidel při rozvozu - zbytky benzinu v komorách cisternového vozidla, a proto musí bıt tomuto ukazateli věnována stálá pozornost u dopravců," doplnil Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).