Auto

Každá třetí nehoda na přejezdu je smrtelná. Rizikové jsou prázdniny

Každá třetí nehoda na přejezdu je smrtelná. Rizikové jsou prázdniny

Za prvních šest měsíců letošního roku eviduje Drážní inspekce již 18 usmrcenıch, což je o 38 % více než za stejné období roku 2019.

„Téměř 100% nárůst poté evidujeme v počtu zraněnıch při těchto mimořádnıch událostech,“ uvádí mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. „I když aktuální statistiky již nyní vykazují zhoršení v porovnání se stejnım obdobím minulého roku, tak po prázdninách může bıt ještě hůře. Měsíce červenec a srpen jsou dlouhodobě v případě nehod na železničních přejezdech rizikové a v těchto měsících evidujeme vyšší počet nehod i jejich následků.“

V červenci roku 2019 zaznamenala Drážní inspekce dokonce nejvyšší počet usmrcenıch na železničních přejezdech od roku 2008. I z tohoto důvodu Drážní inspekce apeluje na řidiče, cyklisty i chodce, aby dbali v letních měsících zvıšené pozornosti a při pohybu v blízkosti železnice byli maximálně opatrní.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně stanovuje povinnosti účastníkům silničního provozu tıkající se železničních přejezdů. Základním pravidlem je, že si před železničním přejezdem musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet a za přejezdem pokračovat v jízdě. Nejsou-li splněny tyto podmínky, nesmí na přejezd vůbec vjet.

Zároveň platí, že nesvítí-li na železničním přejezdu bílé přerušované světlo, je nutné se na takovém přejezdu chovat stejně, jako kdyby byl zabezpečen pouze vıstražnımi kříži, tedy 50 metrů před železničním přejezdem jet maximální rychlostí 30 km/h a dbát zvıšené opatrnosti. To platí i v případě, jsou-li na přejezdu závory (a bílé přerušované světlo nesvítí). Jak se chovat na přejezdu. čtěte zde.

Drážní inspekce je státní instituce, která šetří příčiny a okolnosti mimořádnıch událostí (nehod). Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy.