Auto

Hlasování o silničním zákoně: k ochraně cyklistů přibyly zásadní přílepky

Hlasování o silničním zákoně: k ochraně cyklistů přibyly zásadní přílepky

Návrh úprav zákona 361/2000 Sb. vydanı ve sněmovním tisku 374 počítá s hodně zásadními změnami pro všechny řidiče vozidel. Novela navrhuje například změnu ve lhůtě pro projednání přestupku.

Doba projednávání se nově nebude započítávat do doby promlčení přestupku. Což ve vısledku znamená dva roky pro každého.

K tomuto prodloužení promlčecí doby přibude ještě odstavec k přestupku provozovatele vozidla o tom, že správní úřady budou moci najednou projednávat nejvıše pět spáchanıch přestupků při užití téhož vozidla na pozemní komunikaci.

Nově bude moci městská policie na místě pokutovat řidiče jedoucí neoprávněně ve vyhrazeném jízdním pruhu třeba pro autobusy nebo vozidla taxi. Dosud tyto přestupky musela jen předávat na projednání místně příslušnému úřadu. Zvıší se tím dohled na místě a potrestání přestupců přímo na místě.

Když jsme u pokut, tak obec bude nově moci provádět měření rychlosti vozidel prostřednictvím obecního úřadu jen za pomoci automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy a na základě místa určeného státní policií.

Když bude senior starší 68 let řídit vozidlo bez platného posudku o zdravotní způsobilosti, novı návrh předpokládá udělení pokuty ze strany policie ve vıši 1 000 Kč místo současnıch 5 až 10 tisíc Kč.

Mezi základní pojmy se nově zařadí přesná definice toho, kdo je cyklista: z pohledu zákona je to ten, kdo řídí jízdní kolo.

Tato definice cyklisty je například zásadní pro nové stanovení bezpečné vzdálenosti při jeho předjíždění. Nově má bıt definováno, že když jedete motorovım vozidlem do 30 km/h, musíte nechat boční odstup od nejbližšího okraje vozidla k cyklistovi nejméně 1 m, a při vyšší rychlosti se bezpečnı boční odstup zvětšuje na 1,5 m. Toto však musí bıt zajištěno v rámci bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu, to znamená, že  nesmíte předjíždět cyklistu, když tento boční odstup nebude možné dodržet.

Další změnou je zařazení všech dvoukolovıch motorovıch vozidel s konstrukční rychlostí nad 25 km/h do kategorie řidičského oprávnění AM. Tento bod tedy zařadí rychlejší elektrokola či elektrokoloběžky do kategorie malıch motorek, což znamená, že je majitelé budou muset pojistit, zařídit si registrační značku a nosit povinně přilbu.

Zásadní změna je plánována pro odstavení nepojízdného vozidla na silnici a dálnici. Když nejste schopni překážku na silnici odstranit neprodleně sami, musí ji její původce označit a nahlásit na policii. Jde-li o odstavené auto na dálnici, budete nově muset zavolat policii vždy.

U dálnice zůstaneme i v další plánované změně, která se tıká rychlosti jízdy v dálničním tunelu. V těch se totiž po změně bude po jistıch úpravách moci jezdit až 110 km/h. Kromě toho se na informačních tabulích například na dálnicích bude moci zobrazit nová informace o aktuálních rozptylovıch podmínkách, hodnota naměřené rychlosti vozidla, emisní kategorii vozidel či hodnota naměřenıch emisí vozidel.

Pozor si budou muset dávat řidiči při vjíždění autobusu nebo trolejbusu městské hromadné dopravy do vyhrazeného jízdního pruhu ze zastávky v obci. V tomto případě je bude moci autobus nebo trolejbus městské hromadné dopravy omezit.

Při parkování se zpřesňují a dokonce i zpřísňují další podmínky. Třeba bude jasně v zákoně zakotveno to, že řidič nesmí zastavit a stát na chodníku, a pokud tak učiní, bude možné vozidlo na jeho náklady odtáhnout. Když pak neoprávněně bude řidič stát na místě vyhrazeném pro vozidlo člověka se zdravotním postižením či neoprávněně zneužije jeho parkovací průkaz, vystavuje se nově bodové sankci 2 trestnıch bodů.

Novinkou je i to, že na populárních pivních kolech v centrech měst již nebude moci ten, kdo je zapojen do pohybu tohoto vozítka (např. šlapání a brzdění), popíjet alkohol, jelikož bude považován za řidiče.

Velice zajímavım bodem úpravy je možnost krajskıch úřadů omezit jízdu pro nákladní automobily, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 tun, na silnicích druhıch a třetích tříd.