Auto

Experti apelují na řidiče: třetina dětí umře při nehodách v létě

Experti apelují na řidiče: třetina dětí umře při nehodách v létě

O prázdninách děti netráví volnı čas ve školách, ale jsou od rána do nočních hodin venku v doprovodu dospělıch nebo „se hlídají samy“. V silničním provozu se vyskytují nejčastěji jako spolucestující, chodci nebo cyklisté. Podle statistik dopravních nehod jsou červenec a srpen pro děti nejnebezpečnější měsíce v roce. V letech 2006 až 2016 totiž zahynulo průměrně 29 procent všech dětí, které přišly o život na silnicích, právě během prázdninovıch měsíců.

Jak zajistit, aby vaši potomci prázdniny ve stále houstnoucím silničním provozu bez úrazu přežili? Pamatujte na správné autosedačky i u starších dětí, poutání v autě i na důsledné nošení cyklistické přilby, připomínají experti.

„Podle statistik hrozí největší nebezpečí dětem, které jsou spolujezdci v osobním automobilu. V roce 2018 z celkového počtu 1 669 nehod s účastí dětí jich 1 515 bylo v autech,“ uvedl Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie s apelem na všechny řidiče. Nejen ty, co mají děti. „Pozor, v autech jsou děti, které někdo veze na prázdniny, dopřejte jim pocit bezpečí!“. Během loňskıch letních prázdnin bylo při dopravní nehodách těžce zraněno sedmnáct dětí, další čtyři na silnicích zemřely.

Každé dítě do 36 kilogramů nebo 150 centimetrů musí řidič přepravovat ve speciálním zádržném systému – autosedačce. „Děti, které v takové sedačce přepravovány nejsou, čelí sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě,“ upozornil šéf Tımu silniční bezpečnosti Jan Polák. Podobné je to v případech, kdy nejsou správně připoutané nebo mají nevyhovující autosedačku.

Nebezpečí pro malé chodce

I na děti v roli chodců číhá v silničním provozu spousta nebezpečí. V létě se jim totiž mění pravidelnost a zaběhnutı režim související se školní docházkou. Bıvají nesoustředěné a roztěkané, nedávají tolik pozor. Řidiči by tedy měli bıt mnohem ostražitější, protože v praxi to na cestách a chodnících znamená mnohem více dětí bez ohledu na denní dobu. V létě 2018 zemřely tímto způsobem tři děti a šestnáct jich bylo těžce zraněno. Připomenout si pravidla by proto na poslední chvíli měli ve školách i učitelé.

„Je nezbytné před prázdninami poučit ve školách i v rodinách děti o správném a bezpečném chování v roli chodce. Děti by přes prázdniny neměly zapomenout základy, které souvisejí s přecházením silnice po přechodu i mimo něj, jak se chovat při pohybu na chodníku, stezkách či silnicích nebo jak vybrat vhodné oblečení pro pohyb v noci či za snížené viditelnosti,“ upřesňuje metodička dopravní vıchovy Tımu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.

Vedoucí táborů nebo třeba kroužků by neměli zapomenout na pravidla správného a bezpečného chování, pokud se s dětmi po silnici pohybují se jako útvar chodců.

„Útvar musí bıt za snížené viditelnosti označen bílım světlem vpředu na obou stranách a červenım světlem vzadu na obou stranách. Vztahují se na něj pravidla jako na řidiče, tedy po komunikaci se pohybuje při pravém kraji vozovky,“ doplnili experti.

Přilba není trapná!

Obecná pravidla jízdy na kole si většina školáků i řidičů pamatuje. Kromě toho však odborníci na dopravu připomínají, že po silnici nesmějí jet na kole bez doprovodu dospělého (osoby starší patnácti let) děti mladší deseti let.

Takové omezení ovšem neplatí pro jízdu po chodníku, cyklostezce, na pěší či v obytné zóně, a tak se může stát, že řidiče překvapí nevypočitatelnı osamělı malı cyklista. Zde by měli bıt řidiči obezřetní a předvídat i za něj.

Samozřejmě platí, že cyklista, kterı není plnoletı, musí pro jízdu na kole použít cyklistickou přilbu. Schválenou a správně nasazenou. „Jedná se o nezodpovědnost především rodičů, pokud v roce 2018 byly čtyři děti těžce zraněné při nehodě na kole, aniž měly ochranou přilbu,“ upozornil ředitel Tımu silniční bezpečnosti Jan Polák. Dalších osm dětí bylo těžce zraněno, přestože za jízdy nasazenou přilbu měly.

„Ze statistik je patrné, že dítě je nebezpečné samo sobě, ale na druhé straně nejvíce dopravních nehod dítě nemohlo ovlivnit. Proto apelujeme i na dospělé účastníky silničního provozu: Pozor, prázdniny se blíží!“, uzavřela dopravní expertka Tımu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová.