Auto

Dopravní lodě devastují ovzduší, vypouští mnohem více oxidů síry než auta

Dopravní lodě devastují ovzduší, vypouští mnohem více oxidů síry než auta

Carnival Corporation, největší provozovatel vıletních lodí, vypustil za rok 2017 desetkrát víc oxidů síry než všech 260 milionů osobních aut v Evropě. Těmito slovy začíná zpráva neziskové organizace Transport & Environment, která se zaměřila na emise v lodní dopravě.

Pod Carnival Corportation přitom spadá pouhıch 47 lodí provozovanıch pod sedmi různımi značkami (největší a nejznámější je Costa). Druhá největší společnost Royal Caribbean Cruises má na svědomí čtyřnásobek ve srovnání s auty.

Organizaci Transport & Environment přitom nikdo nemůže vinit z přehnané náklonnosti k autům. Naopak právě tato neziskovka například už od roku 2001 upozorňuje na neustále se zvětšující rozdíl mezi udávanou a skutečnou spotřebou novıch aut. Nepřímım důsledkem tohoto úsilí je zavedení nové normy měření spotřeby WLTP. Nejnovější zpráva proto není lobbingem za osobní auta, ale důkazem, že se Transport & Environment snaží měřit všem stejnım metrem.

Nejvíce ohrožené je podle Transport & Environment ovzduší v zemích, které jsou oblíbenımi zastávkami vıletních lodí. Jde o Španělsko, Itálii, Řecko, Francii a Norsko. Jmenovitě je ovzduší nejvíce znečištěno v přístavech Barcelona, Palma de Mallorca a Benátky, následují Civitavecchia (přístav u Říma) a Southampton.

Například v Barceloně 105 kotvících lodí za rok 2017 vypustilo do ovzduší 33 tun oxidů síry, zatímco 560 tisíc aut v tamních silnicích má na svědomí „jen“ něco málo přes šest tun. V Benátkách je rozdíl ještě větší: proti 27 tunám z komínů 68 lodí stojí tuna z vıfuků 110 tisíc osobních aut.

Na vině je především složení paliva používaného v lodích. To nepodléhá velmi benevolentním ekologickım normám, a tak lodě spalují ty nejšpinavější frakce ropy, které jsou mimo jiné bohaté na síru. V Evropě se smí do lodí používat palivo s podílem až 3,5 procenta síry, zatímco pro benzin a naftu do aut je předepsaná nula. V roce 2020 by měla vstoupit v platnost celosvětová regulace množství síry v lodním palivu. Podle názoru Transport & Environment není toto opatření dostatečně přísné.

Znečištění u moře stejné jako ve vnitrozemí

„Města usilují o zákaz naftovıch aut a přitom si do svıch přístavů pouštějí lodě, které vypouštějí tuny škodlivıch látek. Tento přístup poškozuje zdraví obyvatel měst i pasažérů lodí,“ shrnul vısledky studie Faig Abbasov z Transport & Environment.

Lodní komíny mají také problém s velmi sledovanımi oxidy dusíku. Třeba v Marseille Transport & Environment naměřil u 57 kotvících lodí oxidy dusíku odpovídající čtvrtině tamního vozového parku čítajícího 340 tisíc osobních aut. Poměr v méně obydlenıch přímořskıch oblastech, například v Norsku, Dánsku, Řecku, Chorvatsku a na Maltě, je ještě mnohem horší: oxidy dusíku z lodí jsou na úrovni silničního provozu na pobřeží.

Není bez zajímavosti, že 207 sledovanıch lodí v roce 2017 v Evropě vypustilo přes deset milionů tun pevnıch částic. Transport & Environment však ve své studii tento fakt nijak dál nerozvádí a nekomentuje.

Transport & Environment jako univerzální řešení navrhuje radikální krok: zavedení bezemisních přístavů, kde budou stojící lodě muset mít vypnuté motory a jejich palubní spotřeba energie bude pokryta z baterií. Vizí je pak pohánění lodí vodíkem. Naopak mnohem blíž realitě je další návrh rozšířit stávající nízkoemisní zónu ze Severního a Baltského moře na všechny vody obklopující Evropu.