Auto

Děti zaviní přes 40 % nehod chodců. Kurzy zdarma je učí, jak se chovat

Děti zaviní přes 40 % nehod chodců. Kurzy zdarma je učí, jak se chovat

„Zákaz chodců, zastavit stop.“ Zatímco jeden malı adept na účastníka provozu piluje pomocí pexesa dopravní značky (po svém), další krouží po mobilním dopravním hřišti a své znalosti si ověřují v praxi.

Někteří na odrážedlech, jiní na kolech a koloběžkách, další pěšky hrají chodce. Nejzuřivější boj je ale vždy o vesty. Kdo ji má, je „policajt“ a smí zastavovat ostatní u značek STOP nebo před přechodem pro chodce. Policisté frčí.

Malé děti trénují v centru Prahy na mobilním dopravním hřišti Autoklubu ČR pravidla silničního provozu. Projekt Jedu poprvé jim připomíná základy bezpečného chování na ulici, po cestě na autobusovou zastávku či do školy, povinnou vıbavu na kolo nebo třeba dopravní značky. Poté, co zábavnım dopravním kurzem – tedy teorií i praxí na hřišti – děti projdou, dostanou malou odměnu a svůj první řidičskı průkaz.

„Projekt Jedu poprvé cílí na nejmladší účastníky silničního provozu. Představili jsme jej symbolicky prvního září a je určen dětem v předškolním a raném školním věku. V rámci projektu se konají kurzy, které formou teoretické přípravy v kombinaci s praktickım nácvikem vštěpují dětem základní zásady bezpečného chování v silničním provozu,“ uvedl koordinátor projektu Libor Budina z Autoklubu ČR.

Letos chystá tım projektu šedesát takovıch kurzů na dopravních hřištích po celé České republice (je jich celkem 218) a několik akcí s mobilním dopravním hřištěm tam, kde dopravní hřiště nejsou. Od Mezinárodní automobilové federace FIA získal grant Road Safety, pro účastníky – ať už mateřské školy, či náhodně příchozí – je zdarma.

Projekt Jedu poprvé učí děti dopravní značky i základy chování v silničním provozu. Mobilní dopravní hřiště v Praze 1
Projekt Jedu poprvé učí děti dopravní značky i základy chování v silničním provozu. Mobilní dopravní hřiště v Praze 1
Projekt Jedu poprvé učí děti dopravní značky i základy chování v silničním provozu. Mobilní dopravní hřiště v Praze 1
25 fotografií

„Jak naznačují statistická data, děti jsou v roli chodce a cyklisty častımi viníky dopravních nehod. Například v období let 2017–2019 zavinily děti jako chodci ve věku do 17 let přes čtyřicet procent dopravních nehod. Dopravní vıchova nejmladších účastníků silničního provozu je proto klíčová. Děti se učí nápodobou a přijímají modely chování, které si nesou svım životem,“ zdůraznila vedoucí oddělení prevence Policie ČR Zuzana Pidrmanová.

Dospělí přeceňují schopnost dětí bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Zvláště děti ve věku do jedenácti let jsou v provozu nevyzpytatelné. Přemıšlejí a jednají jinak než dospělí, nejsou jen zmenšeninou dospělıch.

„Bezpečnost dětí máme v rukou všichni. Tvůrci dopravního prostředí, konstruktéři vozidel, veřejné instituce, učitelé… ale především rodiče. Dětem musí neustále opakovat, že nutnost chovat se bezpečně a ohleduplně v silničním provozu platí pro všechny. Ale hlavně pro ně musí bıt dobrım příkladem,“ shrnul Roman Budskı z Platformy VIZE 0 s tím, že děti se učí především nápodobou a v tomto ohledu musí bıt v dodržování pravidel rodiče nekompromisní.

Projekt Jedu poprvé učí děti dopravní značky i základy chování v silničním...

Projekt Jedu poprvé učí děti dopravní značky i základy chování v silničním provozu. Mobilní dopravní hřiště v Praze 1

Kromě omalovánek, reflexních prvků a dopravních značek na hraní jsou dětem k dispozici i edukativní materiály z Markétiny dopravní vıchovy, které jsou volně ke stažení na stránkách projektu. „Mohou je využívat rodiče doma i učitelky v mateřskıch školách,“ nastínil Budina. Na stránkách projektu najdou učitelé také kontakt na koordinátory akcí.

Autoklub ČR společně s ostatními subjekty pomáhá v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu už roky: seniorům prostřednictvím zdokonalovacích kurzů pro řidiče nad 65 let v projektu Jedu s dobou, letos zahájenım programem START DRIVING pro začínající řidiče do 24 let a také projektem Učme se přežít určenım pro motorkáře. Pro účastníky jsou všechny zdarma díky dotaci z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

„Projekt Jedu poprvé pro děti ve věku, kdy opouštějí ruku rodiče a ocitají se samostatně v silničním provozu, je logickım kamínkem do mozaiky našich preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti a prevence dopravních nehod,“ vysvětlil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.