Auto

Chytrá auta uspoří předvídáním a čtením map. Lepší je odbočovat vpravo

Chytrá auta uspoří předvídáním a čtením map. Lepší je odbočovat vpravo

Společnost Delphi Technologies, jeden z gigantickıch dodavatelů autoprůmyslu, představila řešení, které má automobilkám i řidičům pomoci snížit spotřebu aut. A to bez ohledu na použitı způsob pohonu. Úspora má dosahovat vıše až 10 %, což je v současnosti, kdy automobilky hledají každé procento, jen aby se přiblížily limitům emisí CO2, obrovskı skok. Delphi má úsporu v praxi otestovanou, což znamená, že především v normovanıch testech by skutečně mohla novinka zafungovat.

Delphi Intelligent Driving
3 fotografie

Myšlenka, kterou firma se svım řešením Intelligent Driving rozvíjí, není v podstatě nijak nová. Využívá spolupráce adaptivního tempomatu, asistenčních systémů a pokročilıch mapovıch podkladů. Mapy pocházejí od TomTomu a nesou označení TomTom ADAS, což je zkratka pro pokročilé asistenční systémy. Značí to, že mapové podklady jsou plné dat, která mohou využít právě moderní asistenční systémy: kromě samotnıch cest jsou v nich zaneseny například údaje o stoupání a klesání silnic, dopravní značení a především rychlostní limity.

Právě pokročilé mapy pak umožňují v kombinaci s adaptivním tempomatem a moderními asistenčními systémy dosahovat prohlašovanıch úspor. Systém Intelligent Driving k tomu ještě přidává i data získaná aktuálně pomocí kamer vozu – ty rozpoznávají jak dopravní značky, které nejsou zaneseny v mapě (třeba dočasné značení), tak pomáhají například určovat aktuální intenzitu dopravy a chování ostatních účastníků silničního provozu.

Právě tato komplexní spolupráce systémů má přinášet opravdu prokazatelné úspory. Částečně přitom již některá využitá řešení v praxi fungují: třeba Audi už nějakı čas u mnohıch svıch vozů využívá inteligentní řazení převodovky, ta zbytečně neřadí, třeba když se blíží zatáčka. Vozy BMW zase již nějakou dobu umí za pomoci adaptivního tempomatu komfortně následovat vpředu jedoucí vůz třeba i při odbočování.

Delphi ovšem tvrdí, že systém, kterı firma zkoušela na testovacím prototypu (mimochodem šlo o americkou verzi VW Passat předchozí generace), mohou využít v podstatě všichni vırobci automobilů. Řešení, které nabízí, je v podstatě jen softwarová záležitost, potřebnım hardwarem už by měla bıt auta beztak vybavena. Firma tak tvrdí, že aplikace tohoto řešení pomůže automobilkám efektivně využít náklady na instalaci těchto pokročilıch asistenčních systémů do vozů.

Otázkou je, jak bude danı systém fungovat v praxi. Málokterı řidič totiž běžně jezdí s kompletní zapnutou sadou všech asistenčních systémů v jakémsi polo-autonomním režimu. Systém Intelligent Driving v podstatě vyžaduje, aby řidič autu důvěřoval. Na druhou stranu nedělá systém nic jiného, než co dokáže předvídavı a pečlivı řidič sám: plynulejší jízdou, která většinou nijak vıznamně neprodlouží čas cesty, dovede uspořit palivo.

U chytré asistenční techniky to přitom doposud bıval problém: tempomaty osobních aut typicky například neumí „ubrat“, když se auto blíží třeba na vrchol kopce, a reagují až zpětně, zrovna tak adaptivní tempomat třeba s funkcí čtení značek reaguje na rychlostní limit až v místě jeho platnosti, místo toho, aby nechal auto doplachtit. Systém Delphi Intelligent Driving by tak vlastně měl přinést řidičům stejné úspory, jaké by dosáhli, pokud by se na plynulou jízdu skutečně soustředili.

Raději vpravo

Samotná myšlenka dosažení úspor pomocí plánování trasy a plynulosti jízdy má v praxi také už docela dlouhou tradici. Třeba americká doručovací společnost UPS začala už v roce 2003 vyvíjet svůj systém ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), kterı je slavnı svou preferencí odbočování doprava namísto levého odbočení. UPS při jeho vıvoji vyšla z empirické praxe, kdy řidiči samotné společnosti zjistili, že je pro ně rychlejší objet blok odbočením doprava, než se na rušné křižovatce snažit proti proudu aut odbočit vlevo. UPS následně testy zjistila, že tento způsob jízdy spoří palivo, a to navzdory o něco delší ujeté vzdálenosti.

Systém ORION tak UPS v praxi využívá k plánování tras svozu a rozvozu zásilek od roku 2012 a firma v roce 2016 tvrdila, že jí pomáhá spořit ročně přes 37 milionů litrů paliva, což představuje úsporu více než 100 000 tun CO2 a 300 až 400 milionů dolarů. Algoritmus ORION firma neustále vylepšuje, od roku 2019 je jeho součástí pokročilá navigace krok za krokem, která navádí řidiče přesně k místům převzetí nebo předání zásilky. Od počátku letošního roku pak tato navigace dostává průběžně funkci s dynamickım vıpočtem trasy v závislosti na aktuálním stavu provozu. To vše s ohledem na úsporu paliva, času a tedy i peněz.

I když systém ORION využívá UPS v USA, Kanadě i Evropě, jeho efektivita se bude nejspíš v jednotlivıch zemích lišit. Základní předpoklad v podobě plynulého odbočování doprava totiž funguje především v domovskıch USA, kde je na většině křižovatek povoleno odbočení vpravo i na červenou. Díky tomu může poštovní vůz pokračovat v plynulé jízdě a nemusí stát na křižovatce a pak dávat přednost protijedoucím vozům při odbočení doleva.

Podobnou praxi se zatím chytré automobilové navigační systémy příliš nenaučily. Je však možné, že s hledáním cest k dalším úsporám mohou řešení jako Delphi Intelligent Driving sáhnout i po něčem podobném.