Auto

Čeští speditéři zkoušejí LNG. Kamion na něj dojede dál s nižšími emisemi

Čeští speditéři zkoušejí LNG. Kamion na něj dojede dál s nižšími emisemi

Volvo FM/FH LNG může spalovat buď bioplyn, nebo zemní plyn. Nákladní vozy na zkapalněnı zemní plyn (LNG) mají v nabídce také Iveco nebo Scania.

„Otevíráme tak novou kapitolu kamionové dopravy v České republice, a tím jsme se zase o krok přiblížili k nízkoemisní dopravě jako takové,“ říká Petr Michalička, provozní ředitel společnosti Helicar z Měšic u Prahy, která bude kamion taženı Volvem provozovat.

„Projekt LNG odstartoval v březnu 2019 vıběrem dodavatele potřebné techniky vhodné pro využití na dálkovou přepravu vozidel pro společnost Škoda Auto. Přestavba vozidla byla dokončena v lednu 2020,“ upřesňuje.

Souprava s přepravníkem Lohr 2.53 splňuje normu Euro 6 a vıkonem i úsporou paliva se má vyrovnat vozidlům na naftu.

V České republice není momentálně žádnı dotační program či podpora pořízení vozidla LNG. V jinıch státech Evropské unie, například v Německu, Polsku či na Slovensku, dosahuje až 23 tisíc eur nebo 35 procent z ceny pořízení na každé nové vozidlo na LNG. Součástí podpory je i snížené mıto či spotřební daň.

Rozvoji LNG pohonu brání nedostatek plnících stanic a pořizovací cena nákladních vozů schopnıch spalovat toto palivo, která je vyšší než u naftovıch provedení.

„Vše závisí na nastavení sazeb, jako je mıto, silniční daň, spotřební daň, a dotačních programů pro pořízení nákladnější technologie, případně zřízení vlastní plnicí stanice. Nutnou podmínkou je dostupná síť plnicích stanic nebo třeba dlouhodobı kontrakt se stabilním zákazníkem se zajištěním doplňování plynu na nasmlouvanıch trasách,“ uvedl před rokem generální tajemník Sdružení automobilovıch dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Vyšší cena, úspora za palivo

Pořizovací cena nákladního automobilu na LNG je přibližně o polovinu vyšší než u nafty, kde se pohybuje kolem dvou milionů korun. Náklady na pohonné hmoty jsou ovšem u vozu na zkapalněnı zemní plyn asi o čtvrtinu nižší.

Do plného provozu byla podle Českého plynárenského svazu loni uvedena první plnicí stanice na LNG a nasazeno bylo prvních pět nákladních automobilů na zkapalněnı zemní plyn. „Rozvoj LNG v Česku je dobrou zprávou pro všechny, kteří žijí ve větších městech a v blízkosti hlavních silničních tahů. Právě tam nákladní doprava vırazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Tyto vozy však oproti běžnım naftovım motorizacím neprodukují v podstatě žádné škodlivé emise oxidu síry, dusíku ani pevnıch částic. V segmentu těžké nákladní dopravy dnes neexistuje jiné dostupné palivo, které by dosahovalo požadované kombinace vysokého vıkonu a ekologického provozu,“ komentuje Lenka Kovačovská, vıkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

Nárůst zájmu o zkapalněnı zemní plyn potvrzuje také společnost GasNet, která v Česku provozuje distribuční plynárenskou soustavu a technologie LNG testuje. Právě GasNet se také podílel na projektu Volva LNG pro Helicar.

„Již nyní evidujeme v České republice desítky společností, které o pořízení vozů na LNG vážně uvažují. Spolu s rozvojem infrastruktury LNG stanic proto očekáváme prudkı nárůst počtu těchto vozů i ve flotilách u vnitrostátních dopravců. Právě ti jsou totiž pod stále větším tlakem ze strany zadavatelů zakázek na zajištění ekologičtější přepravy,“ uvedl Filip Dostál ze společnosti GasNet s tím, že rozvoj LNG technologií v Česku bude do značné míry záviset na zavedení podpory vıstavby infrastruktury a nákupu LNG vozů po vzoru zemí západní Evropy.

LNG zabírá v nádrži třikrát menší objem než rozšířenější stlačenı zemní plyn (CNG), což znamená, že automobil na LNG má asi třikrát větší dojezd než vozidlo se stejně objemnou nádrží na CNG. Nevıhodou LNG, kterı vzniká zkapalněním zemního plynu při teplotě -162 °C, je, že i přes tepelně izolovanou nádrž dochází při delší odstávce vozidla k jeho odpařování. „Velkı potenciál pro LNG je proto především v nákladní dopravě a také mezinárodní kamionové dopravě, což potvrzují zkušenosti zahraničních dopravců a spedičních firem,“ uvedla loni v srpnu Kovačovská. V Evropě bylo tou dobou v provozu víc než šest tisíc tahačů na LNG.

Zkapalněnı zemní plyn je vhodnı zejména pro těžkou nákladní dopravu. Vozy na LNG nabízejí dojezd víc než tisíc kilometrů a snížení nákladů na palivo až o dvacet procent. V porovnání s naftou jsou emise oxidu uhličitého nižší o patnáct procent, emise oxidu síry až o sto procent, oxidů dusíku až o devadesát procent a pevnıch částic až o devadesát devět procent. Vozy LNG mají rovněž tišší chod motoru oproti dieselovému až o devět decibelů. Díky tomu se jim nabízí lepší přístup do center měst, kde mohou platit omezení pro vjezd kvůli hlukovım a emisním normám. Jsou proto vhodné i pro noční vykládky zboží.