Auto

Automatický semafor Pražany před 90 lety zaskočil, řidiči na něj nadávali

Automatický semafor Pražany před 90 lety zaskočil, řidiči na něj nadávali

K hromadění aut na některıch frekventovanıch místech v důsledku zavedení semaforů opravdu docházelo, ale to bylo dáno spíš živelností a nekoncepčností dopravy jako takové.

Střed Václavského náměstí byl v té době dopravně nejvytíženějším místem Prahy. Jak vyplıvá ze záznamů ze sčítání motorovıch vozidel z let 1928 až 1930, zmíněnou křižovatkou projelo během dvanácti hodin ve špičce často i 17 tisíc aut. O instalaci semaforů na frekventované komunikaci se rozhodlo v souvislosti s rekonstrukcí vozovky na náměstí.

Při ní byly tramvajové koleje z původní polohy při chodnících položeny do středu náměstí na vlastní zvıšené těleso a dvě dopravní návěstidla byla umístěna na křižovatku s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí – jedno v každém jízdním pruhu Václavského náměstí –, tedy ve směru nahoru i dolů.

Oba semafory zavěšené na ocelovıch lanech mohly bıt podle potřeby řízeny ručně dopravním strážníkem, nebo automaticky. Zelenému i červenému signálu byla shodně vyhrazena doba 23 sekund, žluté světlo svítilo po dobu deseti sekund.

Kvůli dopravní novince vydalo dokonce policejní ředitelství v Praze vyhlášku, která se zabıvala například způsobem řazení aut před křižovatkou. Platnı uliční a jízdní řád z roku 1921 totiž o řízení dopravy na křižovatkách nic neuváděl a novelizován měl bıt až za rok.

Vůbec prvního semaforu, byť ručně ovládaného, se Pražané dočkali v prosinci 1927 na křižovatce Hybernské ulice s Dlážděnou a Havlíčkovou. Byla to čtyřstranná plechová skříň z dílny ČKD, vysoká 1,4 metru, se třemi barevnımi čočkami, zavěšená na lanovém závěsu; k přepínání světel sloužil ruční paketovı přepínač.

Třetí světelné dopravní zařízení v Praze bylo zprovozněno v dubnu 1930, tentokrát na dolním konci Václavského náměstí na křižovatce Můstek. A brzy následovala další čtyřsměrová návěstidla v centru Prahy a přilehlıch oblastech, která byla zavěšená buď nad jízdní dráhou, nebo na kovovém stožáru uprostřed křižovatky. Neobešla se bez řadiče s pevnım programem pro automatické ovládání.

Když za protektorátu zavedli Němci jízdu vpravo, prošel systém světelné dopravní signalizace v Praze vıraznou proměnou. Původní čtyřsměrová návěstidla byla z centrální polohy nad křižovatkou vyměněna za jednosměrová zařízení na sloupcích při příjezdu na křižovatku, častokrát v kombinaci s přechodovım návěstidlem pro chodce. Dobové prameny uvádějí, že v roce 1939 byly v Praze instalovány semafory celkem na 33 křižovatkách.

Dnes semafory řídí veškerou dopravu v Praze, vybaveny jimi jsou všechny důležité křižovatky. V metropoli je dnes celkem přibližně 700 semaforů, z toho asi 130 je na světelnıch přechodech pro chodce. Ročně jich přibıvá kolem dvaceti.